Data: 15.05.2017

 

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych firmy Concise Software Sp. zo.o.”. 

 

Zakres opracowania dokumentu Model biznesowy internacjonalizacji dla  Concise Software Sp. z o.o.  musi zostać przygotowany  zgodnie ze wymaganiami dla Modelu biznesowego internacjonalizacji dla działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Przedmiotem zamówienia nie jest zakup patentów, licencji, praw majątkowych dotyczących  wyników prac B+R .


Szczegóły w dołączonych plikach.

Formularz oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do wniosku – Model biznesowy