• by Mateusz Rybka
 • 01/10/2018

JavaScript Developer

 • Full Time
 • Rzeszów

Concise Software

Building an integrated world

Skills required:

 • At least one year of experience in web development,
 • At least one year of experience programming in one of the following backend technologies: NodeJS or PHP; proven with projects,
 • Knowledge of relational database systems, especially MySQL or PostgreSQL; experience in database design,
 • Knowledge of JavaScript, JQuery, HTML and CSS (SASS, LESS),
 • Self-reliance in problem solving and task assessment,
 • English proficiency sufficient for reading documentation and technical consultation,
 • Good interpersonal skills.

Preferred:

 • Knowledge of NodeJS frameworks: Express.js, AdonisJs, Ember.js,
 • Knowledge of ReactJS or AngularJS,
 • Experience with version control systems (git),
 • Experience in  Linux based systems.

Offers:

 • A stable job in a fast growing company
 • Ability to work on many interesting projects with a variety of development times
 • Friendly work environment and work in a young, dynamic team
 • Good salary depending on the qualifications and experience
 • Office in a close proximity of C.H. Plaza and with a very good public transport connection
 • Participation in the development of innovative and hi-tech projects for widely known companies from Europe, Silicon Valley/USA and Australia
 • Free meals every Wednesday
 • Unlimited access to a coffee maker
 • English lessons, courses, integration trips and hackatons

Please include the following statement to your CV/application:

”Wyrażam zgodę naprzetwarzaniedanychosobowychprzez CONCISE SOFTWARE Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochroniedanychosobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) orazzgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanychosobowychi w sprawieswobodnego przepływu takichdanychorazuchyleniadyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

 

Informujemy, że Administratorem danych jest CONCISE SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1.. Dane zbierane są dla potrzeb marketingowych i rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne

To apply for this job email your details to joinus@concisesoftware.com

Mateusz Rybka

Community Builder at Concise Software

Motorsport fan and amator part time driver, former marketing manager of Formula Student Racing team from Rzeszów University of Technology. Former Community manager - Ninja at GDG Rzeszów

Let's work together.

Are you ready to build the future together?

ESTIMATE PROJECT